Pojedynek


- Czy wiesz - zawołał któryś śmiejąc się - że w tym wszystkim najlepsze jest to piekło, do którego cię Florcia ciągnie. Muszę jej to powiedzieć.
- Zapewne byłoby to zabawne - rzekł marszcząc się pan Wiktor - ale stara dodała: „Waćpan myślałeś, żem tylko trzykroć kilkadziesiąt tysięcy dla waćpana przeznaczyła i
dlatego nie dbałeś o mnie i głuchym byłeś na moje przestrogi. Otóż jesteś waćpan w błędzie. Przeznaczyłam dla waćpana wszystko, co mam, a mam przeszło sześćkroć.
I teraz testament ten zniszczę kiedy waćpan uśmiechasz się i żartujesz sobie i z mego wieku, i z mego przywiązania” — i wyobraźcie sobie, otworzyła biurko, wyjęła testament...
— I rozdarła? — zapytał jeden.
— I rozdarła — odpowiedział pan Wiktor nalawszy sobie szklankę starego wina i wychyliwszy ją duszkiem.
— Fe!_ _Do diabła!
Sześćkroć to warte grzechu — rzekł inny.
— Zapewne, że warte — odpowiedział pan Wiktor.
— Toteż dopuściłem się go: upokorzyłem się przed starą, sześćdziesiąt siedem lat mającą kobietą, której prawa nasze, nie wiedzieć na co, zostawiają jeszcze
rozporządzanie majątkiem, co wcale być nie powinno.
— I co wymaga reformy — mówił drugi, któremu wąsik tylko co się wysypał.
— Ogromne sumy pleśnieją w rękach starców, leżą bez użytku w skrzyniach tych, którzy doszedłszy do pewnego wieku, np.
do lat pięćdziesięciu, powinni by sobie mieć wyznaczone alimenta, kominek, ciepły szlafrok i pantofle, a ustąpić tej dźwigni, jaką jest pieniądz, młodym z głową, w której są
idee, jakie czas wyrobił, i z siłami, które właśnie zdolne są do działania i użycia.
- Tak by być powinno - odpowiedział pan Wiktor - a tymczasem tak nie jest, co też oburza i gniewa.
A tym bardziej, kiedy głowa pełna takich idei, o jakich mówisz, zgina się na próżno i bez skutku.
- Jak to?! - zawołał inny wcale zgorszony - więc stara nie udobruchała się.
Proszę!


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: